ดร.อรรถพล สังขวาสี

ปลัด ศธ.ค้านนักเรียนแต่งไปรเวตสอบ TGAT-TPAT

กรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ทีแคส) โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ mytcas.com ซึ่งปีนี้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครสอบความถนัดทั่วไป(TGAT) และความถนัดวิชาชีพ(TPAT) สามารถเลือกสอบด้วยกระดาษ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตามความสมัครใจ และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบทาเล็บ ทำสีผม สวมใส่แว่นสายตา และคอนแท็กต์เลนส์เข้าสอบได้ ขณะเดียวกันอนุญาตให้สวมใส่ชุดสุภาพเข้าสอบ โดยไม่จำเป็นต้องแต่งกายตรงกับเพศกำเนิด สามารถแต่งได้ทั้งชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ คือ เสื้อเชิ้ต เสื้อโปโล กางเกงขายาว หรือกระโปรงยาวคลุมเข่านั้น

ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วย เพราะกังวลเรื่องความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม จบออกไปแล้วเป็นคนดี มีคุณภาพ ช่วยพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การที่ ทปอ.ออกระเบียบการจัดสอบดังกล่าว ต้องตั้งคำถามว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่ เพราะสิ่งเหล่านี้จะต้องบ่มเพาะตั้งแต่อยู่ในสถาบันการศึกษา

ขณะที่ รศ.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยและไม่มีความเห็นที่ขัดแย้งกับ ทปอ. คิดว่านักเรียนน่าจะเกิดความสบายใจในการสอบ ถือเป็นเรื่องที่ดี

อีกทั้ง ทปอ.ก็ระบุชัดเจนว่าต้องเป็นชุดที่สุภาพ เรียบร้อย ส่วนจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนขาดวินัยเมื่อเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยหรือไม่นั้น ไม่กังวล เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีกฎระเบียบ เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา สิ่งที่มหาวิทยาลัยเน้นคือเรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะ Soft Skills ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เน้นเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ปลัด ศธ.ค้านนักเรียนแต่งไปรเวตสอบ TGAT-TPAT

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า มก.ไม่คัดค้าน เพราะถือว่าเป็นไปตามยุคสมัย ส่วนมหาวิทยาลัยเองก็เปิดกว้าง ให้นิสิตสามารถทำสีผม ทาเล็บมาเรียนได้ แต่ขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ซึ่งก็มองว่าการแต่งกายด้วยชุดนิสิตนักศึกษาก็ทำให้ดูเรียบร้อยน่ารักสมเป็นนิสิตนักศึกษา ยกเว้นกรณีจัดกิจกรรม สามารถแต่งกายชุดอื่นได้ตามความเหมาะสม

ที่จ.เชียงใหม่ ศ.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กล่าวว่า เท่าที่ดูจากประกาศของ ทปอ. เห็นว่าเขามีตัวอย่างให้ดูชัดเจนว่าสิ่งใดทำได้และทำไม่ได้ เช่น ชุดสุภาพและชุดไม่สุภาพ มีบอกไว้ชัดเจนมาก ถือว่าเป็นการให้อิสระมากขึ้น เพราะเด็กบางคนที่มาเข้าสอบเป็นเด็กที่ซิ่วมา เขาอาจจะไม่มีชุด หรือไม่ทราบว่าจะใส่ชุดอะไร ส่วนเรื่องสีผมและเล็บ ปกติปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ห้ามอยู่แล้ว

ขณะที่ จ.นครราชสีมา นายวิลาศ ดวงเงิน ผอ.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนระดับชั้นมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ไม่มีปัญหาอะไรกับกฎเกณฑ์ใหม่นี้ เพียงแต่ขอให้ทางมหาวิทยาลัยที่จะจัดสอบ ช่วยกำหนดกฎเกณฑ์การปฏิบัติออกมาให้ชัดเจน เพื่อที่ทางสนามสอบจะได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ jo-medicalpages.com

UFA Slot

Releated